Projecten

DigiFondsNoord is gestart op 1 januari 2022 voor een periode van in eerste instantie drie jaar. Het Fonds komt voort uit de succesvolle activiteiten van de Stichting Groningen Internet Exchange (GN-IX). Deze organisatie is in 2001 opgezet door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de Gemeente Groningen en heeft zich gedurende vele jaren ingezet om de positie van Noord-Nederland te verbeteren door versterking van de digitale infrastructuur en samen met het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) en Bytesnet bieden van support en voorzieningen.

In DigiFondsNoord participeert ook de Rijksuniversiteit Groningen, via het Digital Business Centre en via het Ubbo Emmiusfonds, de beheerder van het fonds.

Inkijkje in de gamingindustrie voor ruim 220 Friese scholieren

Info

8D Games, in samenwerking met JINC en DigiFonds Noord, heeft ruim 220 scholieren tussen de 10 en 14 jaar kennis laten maken met programmeren en het maken van serious games. Het doel was om diversiteit te stimuleren en kinderen te laten zien dat werken in de gamingindustrie niet alleen voor mannen is. Tijdens de workshops hebben de leerlingen verschillende rollen in de gamingindustrie ontdekt en hebben ze geleerd hoe ze een game kunnen ‘repareren’. Reacties van de deelnemers waren overwegend positief en enkele docenten gaven aan graag nog eens deel te nemen aan een workshop of bedrijfsbezoek in de IT-sector.

Digitalisering van de AdoptIDee werkboekjes

Info

AdoptIDee heeft al 5 succesvolle edities gedraaid waarin leerlingen prachtige oplossingen bedachten voor de vraagstukken van de ondernemers. Deze oplossingen bedachten de leerlingen aan de hand van een werkboekje die oprichter Wouter van Dijk heeft ontwikkeld. Het boekje is in het leven geroepen om de docenten te ondersteunen in het gehele proces. Een soort handvat waardoor de docent AdoptIDee makkelijk en probleemloos kan embedden in het reguliere onderwijs.

Dit jaar zullen we met behulp van de financiering van DigiFonds Noord onze werkboekjes gaan digitaliseren. Op die manier kunnen docent en leerling makkelijker met het materiaal werken en tegelijkertijd zullen ze bezig zijn met digitale geletterdheid, wat ons betreft een win-win situatie.

Serious Gaming: een start met het maken van games

Info

Indietopia, een uitgever en accelerator voor games, werkt vaak samen met hogescholen, maar krijgt steeds vaker vragen vanuit het voortgezet onderwijs. Om het middelbaar onderwijs te voorzien van een overkoepelend project, willen zij het project “Serious Gaming: een start met het maken van games” uitvoeren.
 
Dit project heeft twee doelen: 1) leerlingen onderwijzen over het werken met de software Unity en 2) tonen hoe de software, in combinatie met geprinte materialen, kan worden gebruikt voor een breed inzetbare gezondheidsoplossing.
Ze willen ook een innovatief spel bouwen met de software Unity en 3D printers, dat kan worden geplaatst bij gemeentes of op scholen om jongeren te inspireren.

8D Games

Website

8D-Games kinderen

Info

8D Games maakt sinds 2014 serious games en gamifications. Dat doen we met een bevlogen team vol mensen die graag vertellen over hun vak. Waarom? Omdat het delen van kennis en ervaring mensen helpt om te groeien. Zeker voor kinderen en jongvolwassenen vinden we dit heel belangrijk.

Met Programmeur in de Klas willen wij kinderen laten zien hoe leuk programmeren is. En vooral: dat iedereen ermee kan beginnen en het zeker niet alleen voor jongens of nerds is. Op dit moment is slechts slechts 16% van de mensen die werkzaam zijn in de IT-sector vrouw. Dat kan natuurlijk veel beter – en dat begint in de klas!

JINC – Digitale vaardigheden

Website

Info

De Stichting JINC is een landelijke not-for-profit organisatie die zich richt op het verminderen van de sociale achterstand van bepaalde bevolkingsgroepen.

Een van haar activiteiten is het organiseren van een cursus Digitale Vaardigheden voor alle basisschoolleerlingen, niveau groep 5 en 6. Deze lessen worden verzorgd door vrijwilligers van IT-bedrijven en zijn in diverse regio’s in Nederland zeer populair, mede door de sluiting van de scholen als gevolg van Corvid-19.

Het bestuur van DigiFondsNoord gaat binnenkort in overleg met JINK voor het ter beschikking stellen van een financiële bijdrage om het mogelijk te maken dat  ook alle scholen in Groningen mee gaan doen. De bedrijven die lid zijn van NOO (Noordelijke Online Ondernemers zal worden gevraagd om vrijwilligers ter beschikking te stellen.

MANO – Samen programmeren

Website

Info

De Stichting MANO richt zich binnenkort ook in Groningen met het nieuwe programma “Samen Programmeren” op het bieden van een basisopleiding front-end programmeren voor statushouders. Dit programma heeft in 2020 als pilot met 12 deelnemers in Rotterdam succesvol gedraaid en gaat met enige aanpassingen binnenkort ook in Groningen in groepen van 15 deelnemers elk officieel van start.

Het is een full time opleidingsprogramma van negen maanden met theoretische lessen, on the job praktijkoefeningen, les in de Engelse taal (vakterminologie) en jobcoaching. Alles is er op gericht na afloop succesvol een stap op de arbeidsmarkt te zetten dan wel een vervolgopleiding back-end programmeren te gaan volgen.

Deze opleiding wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van NOO leden, Gemeente Groningen en DigiFondsNoord.

Introductie

Doel van het fonds

Organisatie

Scroll naar boven