DigiFonds Noord

Samen werken aan ICT onderwijs

Voor wie

Alle organisaties in uit de provincies Groningen, Drenthe of Friesland die zich inzetten voor de realisatie van kleinschalige, non-profit projecten, die kunnen bijdragen aan verbetering van het ICT en digitalisering niveau komen voor ondersteuning uit het DigiFondsNoord in aanmerking.

De projecten kunnen gericht zijn op de educatie van groepen kinderen/studenten om die nieuwe ICT technologieën eigen te laten maken zoals programmeren, blockchain, kunstmatige intelligentie (AI), Big Data, gaming, enz.

Ook projecten die de beroepskeuze bevorderen van jonge mensen voor ICT vakken kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

Aanvraagproces

Projectomvang

Bij aanvragen voor ondersteuning moet rekening gehouden worden dat de projecten dienen te voldoen aan de doelstellingen van het  fonds.

De bijdrage vanuit het DigiFondsNoord zal liggen tussen de 10-90% van de totale projectomvang met een maximum van € 5.000 per project per jaar.

Procedure

Aanvragers kunnen via het formulier op deze site hun verzoeken indienen. Binnen maximaal vier weken na indiening van een complete aanvraag worden aanvragers over het besluit van het Fondsbestuur geïnformeerd. Een van de voorwaarden is dat bij alle communicatie over het betreffende project door het fonds zelf als door de aanvrager, vermeld moet worden dat het mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage uit het DigiFondsNoord.

Scroll naar boven