Nieuws

Start nieuw fonds voor IT educatie in Noord-Nederland 

De Stichting Groningen Internet Exchange (GN-IX) heeft in samenwerking met de  Noordelijke Online Ondernemers (NOO) en de Rijksuniversiteit Groningen het  DigiFonds Noord opgericht. Een nieuw fonds voor het ondersteunen van  kleinschalige, lokale educatie projecten op gebied van informatietechnologie (IT). 

Het fonds richt zich de komende jaren op het bevorderen en verbeteren van kennis op  het gebied van IT in Noord-Nederland. 

Stoppen Groningen Internet Exchange leidt tot DigiFonds Noord 
Onlangs heeft de Raad van Commissarissen van GN-IX besloten de activiteiten van de  organisatie per 31 december 2021 te beëindigen. Dat besluit heeft alles te maken met gewijzigde marktomstandigheden en het wegvallen van de hoofdfunctie van GN-IX, namelijk het bieden van regionale “peering”. Met de resterende gelden van de stichting is het  nieuwe fonds opgericht. De GN-IX heeft €150.000 in het fonds gestort en hoopt dat de betrokken ondernemingen uit de IT sector in Noord-Nederland en de overheid de komende periode bereid is ook bij te dragen.  

Over Groningen Internet Exchange 
GN-IX is in het jaar 2001 opgericht door het Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de NOM en de Gemeente Groningen met als doel om de Internet en ICT sector in Noord-Nederland te bevorderen en te ondersteunen. De afgelopen 21 jaar heeft GN-IX zich met name ingezet om Internet Service Providers (ISP’s) op technisch vlak, te ondersteunen. Daarnaast heeft zij middels “Internet Valley” samen met diverse partners (CIT, Cisco Systems, Sun Microsystems en anderen) een groot aantal startende ICT bedrijven geholpen om de eerste fase technisch goed door te komen. 

Stimuleren belangstelling voor IT en internet bij kinderen 
De IT en internet sector in Noord-Nederland groeit snel. Groningen staat hoog  genoteerd op de lijst met steden in Nederland met het grootste aantal IT startups. Ook de bestaande bedrijven en organisaties die actief zijn in de IT business hebben de wind  in de rug. Door deze ontwikkelingen is er een groeiende behoefte aan gekwalificeerd personeel. En neemt het aantal moeilijk te vervullen vacatures in de IT sector ook snel toe. Dit nijpende probleem wordt zeer gevoeld bij succesvolle ondernemers, die aangesloten zijn bij de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), maar zeker ook bij alle bedrijven en organisaties die actief zijn in Samenwerking Noord of projecten uitvoeren in samenwerking met het Groningen Digital Business Centre (GDBC) van de RUG. 

Met het nieuwe fonds, onder de naam DigiFonds Noord worden projecten worden, waarbij de belangstelling voor IT en Internet al bij jonge kinderen vanaf 8 jaar wordt opgewekt. Dat kan door jonge mensen te betrekken bij software kennis en ontwikkeling maar ook bijvoorbeeld via gaming en andere IT gerelateerde spelletjes.

Een andere lijn van het fonds is om projecten te ondersteunen waarbij het kennisniveau  van nieuwe IT applicaties, zoals op het gebied van Artificial Intelligence (Kunstmatige intelligentie), Blockchain, Augmented reality, enz. verhoogd wordt. Het GBDC zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen, maar ook andere kennisinstellingen in Noord-Nederland.  

Wisselwerking studenten en praktijk 
Alle bij het fonds betrokken bedrijven en organisaties hebben aangegeven bereid te zijn  om ook personeel, kennis en ervaring ter beschikking te stellen bij de uitvoering  van de diverse educatie projecten. Op deze manier ontstaat een goede wisselwerking tussen studenten, docenten en IT-deskundigen uit de praktijk.  

Reactie van de voorzitter van DIGIFONDS NOORD
Burgemeester van Groningen Koen Schuiling: “ik ben heel blij met dit initiatief. De  maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Dat biedt kansen, maar voor sommigen  ook bedreigingen. De kansen zijn volop aanwezig bij bestaande bedrijven en  instellingen om nieuwe IT systemen en IT technologie te implementeren en processen  te automatiseren. Ook zijn er volop kansen bij ambitieuze startups, zoals we die veel  zien in de stad Groningen. 

Bedreigingen zijn er echter ook, vooral voor groepen uit de maatschappij die het proces  niet kunnen bijbenen of niet in de positie zijn om voldoende kennis op te nemen om  mee te doen. We hopen met dit nieuwe fonds lokale projecten te traceren om juist hen  te ondersteunen en in het zonnetje te zetten, om aan dat probleem wat te doen. Het is  weliswaar maar een klein fonds, maar ik hoop van harte dat het navolging krijgt bij het  bedrijfsleven en vanuit regionale stimuleringsgelden.” 

Beheer fonds 
DigiFonds Noord wordt beheerd door het Ubbo Emmius Fonds (UEF), een  onafhankelijke stichting voor onderzoek en onderwijs aan de RUG.  

Het UEF is aangewezen als ANBI, waardoor donaties aan DigiFonds Noord in  aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Het UEF is een door het CBF Erkend Goed  Doel: de stichting voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van  governance voor goede doelen in Nederland.  

Sinds april 2022 beoordeelt en ondersteunt het nieuwe fonds de eerste projecten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande betrokken persoon:
Bix G.H. Jacobse (directeur GN-IX)
Tel: +31 (06) 16 11 86 44 
E-mail: bix.jacobse@gmail.com

Scroll naar top